آمار حرفهای خودمونی - چگونه مخ مردان را بزنیم (ویژه خانمها) -روشهای روانشناسی مردان

حرفهای خودمونی

مجموعه حرفهای دوستانه

چگونه مخ مردان را بزنیم (ویژه خانمها) -روشهای روانشناسی مردان

سوال 1: چرا زنان و مردان بایستی قبل از ازدواج از لحاظ روحی و جسمی توامان یکدیگر را بشناسند؟

سوال 2: آیا زنان بایستی اقتدار مردان را بشکنند و براستی کسب اقتدار برای مردان چقدر مهم است؟
نکته1: اقتدار چیست؟
نکته2: راه های شناخت مرد مقتدر کدام است؟
نکته3: آیااقتدار با زور گویی یکی است؟
نکته4: راه های تربیت اقتدار چیست؟

سوال 3: زنان با چه رفتارهای می توانند اقتدار یک مرد را بشکنند؟
نکته 1: جدل چیست و چه مضراتی برای یک زندگی مشترک دارد؟
نکته2: قهر کردن راه مناسبی برای پیروزی بر مردان است؟
نکته 3: آیا گریه زنان آخرین راه پیروزی بر مردان است؟

سوال4: خانواده زن چگونه می توانند اقتدار یک مرد را بشکنند؟

سوال5: زنان از چه راههایی می توانند از مردان کسب امتیاز نمایند؟

سوال6: چرا زنان سطحی نگر و مردان عمقی نگرند و آیا این یک ضعف برای طرفین محسوب می شود؟
نکته1: مردان عمقی نگرند تا چقدر درست است؟
نکته 2: زنان سطحی نگرند تا چقدر درست است؟
نکته3: چه کنیم مردانمان به حرفهای ما گوش دهند؟ و نکات بسیاری که در این لینک 
http://iranseda.ir/FullAudioBook/?g=798798به آن پاسخ داده شده است

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 15:13  توسط محمد مهدی شادبهر  |